Allergie, algemene bepaling

Allergie

astma asthme asthma allergie allergy mnit 18-1

Allergie is een overdreven reactie van het afweersysteem (het immuunsysteem) op bepaalde stoffen. Deze stoffen (allergenen) die van buitenaf komen, wekken normaal gezien geen reactie op.

Bij een allergie veroorzaken deze allergenen wel een overdreven (heftige) reactie.

Allergenen kunnen zeer verschillend zijn: bv. huisstofmijt, kattenhaar, voedingsmiddelen, katoen, medicatie, .. er zijn duizenden mogelijkheden.

Ze kunnen via de ademhaling, voeding of via contact met de huid ons lichaam bereiken.

 

 

In normale gezonde situaties zijn allergenen absoluut onschadelijk en lokken ze totaal geen reacties uit.

De klachten worden veroorzaakt doordat deze allergenen het afweersysteem (over)prikkelen. Hierdoor ontstaat een verdedigingsreactie van het lichaam.

Welke reactie dat is, hangt af van de plaats waar er een overprikkeling is en van hoe ernstig het immuunsysteem van de patiënt verstoord is. Dit kan gaan van een eenvoudige niesaanval, tot een ernstige chronische loopneus, een verstikkend gevoel, soms zelfs met fatale gevolgen.

Ook de huid kan ingeval van een contactallergie overdreven reageren met roodhuid, jeuk, …

 

Kruisallergie

Men spreekt van een kruisallergie indien een patiënt, die reeds gesensibiliseerd is (d.w.z. reeds allergisch geworden is aan een bepaald allergeen) ook allergisch zal reageren op een andere stof met een vergelijkbaar allergeen. De kruisallergie ontstaat doordat het allergeen (het allergie-veroorzakende deeltje) in de tweede stof qua vorm lijkt op het allergeen in de eerste stof.

Een van de meest voorkomende kruisallergieën is deze tussen berkenpollen en voedingsmiddelen. Daardoor ontstaat er naast hooikoorts ook een voedselallergie.

Het allergeen in het berkenstuifmeel lijkt op tal van allergenen in voedingsmiddelen, zodat een kruisallergie kan ontstaan met onder andere zeer veel soorten fruit.

→ hooikoorts

image showing crack

What happens to our joints when we “crack” them and is it bad?

Hieronder vindt u een video over, wat er gebeurt als we onze vingers of andere gewrichten manipuleren of “kraken”, …

MRI-scan directly shows result of lower back manipulation.

Er werd onderzoek gedaan naar het rechtstreeks effect van een manipulatie van de lage rug bij ongeveer honderd patiënten …

baby tillen

Spinal manipulation is effective in relieving infantile colic.

Er werd door het Center for Biomechanics, Odense University, Denmark, een onderzoek naar kolieken bij huilbaby’s …