Astma, visie van de MNITherapy

Hippocrates stelde jaren geleden al vast dat blokkades in de wervelkolom de oorzaak kunnen zijn van bepaalde ziekten. Dit werd ook bevestigd door de manuele geneeskunde.

Door de opkomst van de farmaceutische geneeskunde (antibiotica, corticosteroïden, .. ) geraakten deze bevindingen op de achtergrond. Ze werden snel “alternatief” genoemd.

Bijna veertig jaar geleden is men deze oude stellingen opnieuw gaan bekijken.

Dankzij vele onderzoekers en onze eigen studies en ervaringen, weten we dat blokkades in de wervelkolom bepaalde functiestoornissen kunnen veroorzaken. Dit is niet enkel mechanisch. Een geblokkeerde wervel kan soms pijnlijk zijn, maar kan ook neurologische (via zenuwbanen) reacties uitlokken. Een orgaan kan op deze manier functioneel gestoord worden, bv. de luchtwegen, huid, sinussen, maag, darmen, …..

De luchtpijp kan bijvoorbeeld vernauwen waardoor men moeilijk kan uitademen (astma) of een piepende ademhaling vertoont. Of men krijgt een verhoogde slijmproductie in de neus, sinussen, …(allergie of sinusitis)

Eens men de kennis heeft van de anatomie en de functie van het autonoom zenuwstelsel, is het niet zo moeilijk om bepaalde linken te leggen tussen geblokkeerde gewrichten en de functiestoornissen van organen.

In de huidige geneeskunde wordt bij een klacht vooral gekeken naar de functie van een deel van het lichaam. Zo wordt bijvoorbeeld een longfunctie gemeten via spirometrie. Hiermee kan men perfect cijfermatig bepalen hoe goed of hoe slecht een long functioneert.

Helaas wordt er niet altijd gedacht aan de OORZAAK van een foutief werkend orgaan. De reguliere geneeskunde gaat hier vaak symptoom bestrijdende medicatie voorschrijven.

Ingeval van astma spreekt men dan nogal snel over “allergische overgevoeligheid, aanleg, erfelijkheid, …”

 

 

Astma MNITherapy

Wat zijn volgens de Manuele Neuro-Immuun Therapie, de factoren die het verschil maken tussen een persoon die perfect ademt en iemand die astmatisch is ?

 

  • 1. De mechanische factor

 astma asthme asthma allergie allergyeczema eczéma mnit 51-1

Nekwervels

We constateren ook blokkades van de hogere nekwervels. Deze hebben een belangrijke connectie met hulpinademingsspieren.

Een goede mobiliteit van cervicale wervelkolom  laat ook een goede ademfunctie toe.

 

 

 

Ribbenroosterimage showing astma mnitherapy

Een soepele thorax is nodig om via de op- en neergaande bewegingen van de ribben, de longinhoud te doen vergroten en verkleinen.

Bij een astmapatiënt vinden we een stijvere structuur van dit ribbenrooster.

Omdat de structuur de functie bepaalt, heeft een astmapatiënt bijgevolg een kleinere longinhoud.

 

 

 

mnit astma 7

 

Borstwervels

Buiten het ribbenrooster vinden we systematisch scheefstanden en blokkades van de hogere borstwervels.

Deze borstwervels hebben een belangrijke invloed op de mobiliteit van de borstkas en staan in nauwe relatie met de controlerende zenuwbanen van het autonoom zenuwstelsel.

 

 

 

 

 

 

mnit astma 8

  • 2. De Neurogene factor

 

De hogere borstwervels staan in relatie met de controlerende (ortho)sympatische  zenuwbanen van oa. longen en luchtpijp.

Blokkades van deze wervels en irritaties van de zenuwbanen zullen dus een negatieve uitwerking kunnen hebben op de ademhaling.

De eerste twee nekwervels staan in een nauwe relatie met de controlerende parasympatische zenuwbanen.

Blokkades kunnen mogelijk de tiende hersenzenuw of de nervus Vagus overprikkelen.

Prikkeling van deze zenuw kan symptomen uitlokken zoals een vernauwing van de luchtpijp, een spasme van de longen of een verhoogde slijmproductie in sinussen of longen.

 

 

Alle hogergenoemde blokkades treden op bij patiënten met een scheefstaande en rigide structuur, startend met een beenlengteverschil.

Deze blokkades kunnen ook verworven zijn tijdens de bevalling, en/of verergerd door bijvoorbeeld valpartijen, slechte houdingen of ongevallen.

 

Vicieuze cirkel

Door de hoger beschreven blokkades en overprikkeling van het autonoom zenuwstelsel kan de patiënt astmatische verschijnselen vertonen, bv. hoestbuien

Door de mechanische/schokkende impact van het hoesten op de wervels en ribben ontstaat er meer prikkeling van de corresponderende zenuwbanen, met als reactie: meer spasme en slijmproductie.

Hoe harder en frequenter de hoestbuien optreden, hoe erger de overprikkeling van de controlerende zenuwbanen via de geblokkeerde borst- nekwervels en ribben zullen zijn.

Dit zal resulteren in steeds ergere slijmvorming en hoestbuien.

De vicieuze cirkel is begonnen:
ASTMA-ASTHMA-ASTHME-ALLERGIE-ALLERGY-ECZEMA-eczema-VISC-CIRKEL-NL-2

 

 

Therapie

De MNITherapy is geen alternatieve vorm van geneeskunst maar een alternatief voor een chemische behandeling.

In België worden gemiddeld per dag en per apotheek 5 inhalators verkocht.mnit astma 12

Dit wil niet zeggen dat, indien u aan een ernstige vorm van astma leidt, u meteen uw medicatie zal kunnen staken.

Puffers kunnen levensreddend zijn en nuttig op korte termijn. Op langere termijn echter kunnen ze heel wat neveneffecten veroorzaken.

Het is duidelijk dat de belangrijkste oorzaken van astma terug te vinden zijn in een minder beweeglijke borstkas (wervels, ribben en borstbeen) én in blokkades van bepaalde halswervels.

Onze therapie zal zich niet beperken tot het corrigeren van deze structuren alléén. De patiënt wordt in zijn totaliteit geëvalueerd.

 

 

mnit astma 13

 

Alle scheefstanden en blokkades startend vanaf de voet tot de nek zullen worden behandeld.

Indien nodig gebruiken wij bijkomende technieken om de ademhaling te verbeteren door bv. mobilisaties van het middenrif, het ontspannen van hulpademhalingsspieren, …

 

 

 

 

MNITherapeuten behandelen patiënten en geen machines.astma asthme asthma allergie allergy mnit 14

Daarom is een individuele aanpak nodig die met zoveel mogelijk factoren rekening houdt.

De therapie zal bijgevolg naar de behoeften moeten bijgesteld worden

Om die reden is het van belang dat u kiest voor een goed opgeleide en erkende therapeut die kennis heeft over al deze bijkomende details.

 

 

 

Samengevat:astma-asthme-asthma-allergie-allergy-eczema-eczema-hans-erwin-1

 

Bijkomende raadgevingen

Bovenstaande uiteenzetting is nog niet voldoende om astma te genezen. Zonder uw medewerking lukt dit niet. Wat de MNITherapy doet is het herstellen van de structuur en functie via gespecialiseerde technieken. Daardoor krijgt uw lichaam de kans om te genezen.

Maar deze vernieuwde structuur en functie moeten zo blijven, en daar ligt een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid bij u.

Het is logisch dat, als uw lichaam terug goed op de rails staat, u er zélf dient voor te zorgen dat dit zo blijft. Wij zullen u een aantal belangrijke ergonomische principes aanleren. Hoe u correct moet zitten, slapen, werken. Indien nodig zullen wij een blijvend beenlengteverschil in uw schoen corrigeren.

Gebeurt dit niet dan zal uw lichaam binnen de kortste keren terug uit zijn evenwicht gaan, opnieuw blokkades opbouwen, met alle nadelige gevolgen vandien…

Wij verwijzen u daarvoor naar de pagina over ergonomie.

Ook surinfecties zullen bijkomen dienen behandeld te worden. lees meer hierover op onze pagina over surinfecties.

← soorten astma

image showing crack

What happens to our joints when we “crack” them and is it bad?

Hieronder vindt u een video over, wat er gebeurt als we onze vingers of andere gewrichten manipuleren of “kraken”, …

MRI-scan directly shows result of lower back manipulation.

Er werd onderzoek gedaan naar het rechtstreeks effect van een manipulatie van de lage rug bij ongeveer honderd patiënten …

baby tillen

Spinal manipulation is effective in relieving infantile colic.

Er werd door het Center for Biomechanics, Odense University, Denmark, een onderzoek naar kolieken bij huilbaby’s …