Autonoom zenuwstelsel

Zoals eerder beschreven kan een niet besmettelijke aandoening van de huid of van een orgaan (bv. astma, allergie, eczema, psoriasis, …) enkel bestaan als er een rechtstreekse link is tussen deze zone en het centraal zenuwstelsel (CZS). Deze verbinding is terug te vinden in het autonoom zenuwstelsel (AZS), een onderdeel van dit centraal zenuwstelsel en bevindt zich in de wervelkolom: het centraal deel van het autonoom zenuwstelsel  (in het ruggenmerg), én daarbuiten het perifeer deel. Dit zijn de zenuwbanen die informatie uitwisselen tussen het centraal AZS en de organen, bloedvaten, huid, haar, klieren, …

Het autonoom zenuwstelsel wordt verder nog opgedeeld in twee systemen: het para- en (ortho)sympatisch zenuwstelsel.

Zij werken tegengesteld, doch aanvullend aan elkaar. Ze zorgen er voor dat alle organen, klieren, huid, …, zo perfect mogelijk werken om ons gezond te houden. Ook het immuunsysteem en hormonaal systeem is hier aan gekoppeld.

Zij uiten zich in bv. het sneller of trager laten kloppen van het hart, er bleek uitzien of blozen, een vernauwde of openstaande luchtpijp, …

Bijgaande illustraties tonen een overzicht van de verbindingen van de verschillende etages van het autonoom zenuwstelsel (ortho- en parasympatisch zenuwstelsel) met organen, bloedvaten, klieren, huid als eindpunt.

 

 

 

  • astma asthme asthma allergie allergy mnit 71. Het parasympatisch zenuwstelsel

 

Het parasympatische AZS wordt onderverdeeld in twee gebieden: een bovenste en onderste gebied.
Het bovenste parasympatisch gebied bevindt zich hoog in de nek, vlakbij de 1ste en 2de nekwervel. Het betreft hier vooral de Xde hersenzenuw (Nervus Vagus).

Deze verstuurt bepaalde informatie van organen naar de hersenen en stuurt ook commando’s terug naar organen.

Dit vindt plaats vanaf de ogen tot ongeveer halverwege de darmen. Alles wat deze zenuw onderweg passeert van organen, klieren, … worden hierdoor gecontroleerd.

Het onderste parasympatisch gebied vinden we terug ter hoogte van het bekken (heiligbeen), en staat in voor de functie van de onderste helft van de darmen, blaas en de genitaliën. Het krijgt ook hier informatie van de organen en stuurt er commando’s naar terug.

 

 

 

 

  • image showing autonoom zenuwstelsel 12. Het (Ortho)sympatisch zenuwstelsel

 

Het tweede, of (ortho)sympatische deel van het autonoom zenuwstelsel, bevindt zich in het ruggenmerg van de borstwervelkolom en de bovenste twee/drie lendenwervels.

Via een kluwen van verbindingen met zenuwknopen (gangliën) ontvangen deze zenuwvezels informatie van organen, klieren, …

Ze sturen commando’s naar alle organen: van de ogen tot aan de genitaliën, inclusief de huid, klieren, bloedvaten, …

 

 

 

 

← principes van de MNITherapy

→ behandeling

 

image showing crack

What happens to our joints when we “crack” them and is it bad?

Hieronder vindt u een video over, wat er gebeurt als we onze vingers of andere gewrichten manipuleren of “kraken”, …

MRI-scan directly shows result of lower back manipulation.

Er werd onderzoek gedaan naar het rechtstreeks effect van een manipulatie van de lage rug bij ongeveer honderd patiënten …

baby tillen

Spinal manipulation is effective in relieving infantile colic.

Er werd door het Center for Biomechanics, Odense University, Denmark, een onderzoek naar kolieken bij huilbaby’s …