Behandeling

De MNITherapie (behandeling) bestaat uit 3 grote hoofdblokken:

  1. De behandeling
  2. Ergonomie / Preventie
  3. Voedingscorrecties en controle / Behandeling van surinfecties

 

  • 1. De behandeling

Vaak start de opbouw van de verkeerde lichaamsstructuur vanuit een beenlengteverschil.MNIT_VOORkopie

Dit kan een echt of een vals beenlengteverschil zijn, soms verworven van bij de geboorte, soms tijdens de groeiperiode, soms na een val of trauma.

Een beenlengteverschil kan in grootte variëren van enkele mm tot enkele cm.

Onmiddellijk gekoppeld aan het beenlengteverschil bemerken we een bekkenscheefstand: 1 kant van het bekken zakt lager dan de andere kant. Daardoor moet de centrale as van het lichaam, de wervelkolom, volgen en zal zich meestal in een scoliotische vorm gaan aanpassen tot en met de 1ste nekwervel.

Wij spreken over een echt beenlengteverschil indien na de behandeling(en) blijkt dat dit verschil niet verdwijnt waardoor we een hoogtecorrectie moeten plaatsen in de schoen.

Een vals beenlengteverschil is er een die verdwijnt na één of meerdere behandelingen waardoor het bekken perfect recht staat en dus ook de wervelkolom. Deze valse beenlengteverschillen vinden hun oorsprong in torsies en blokkades van de drie bekkengewrichten Een goeie manuele correctie, uitgevoerd door gekwalificeerde therapeuten, lost dit probleem op.

Echter, een scheefstand is niet voldoende om astma, allergie, eczeem, psoriasis, … te ontwikkelen. Een mens kan perfect met een scoliose leven zonder ook maar één astma aanval te krijgen Pas als de wervelgewrichten op welbepaalde plaatsen gaan blokkeren, kunnen de corresponderende zenuwbanen overprikkeld geraken.

Door deze overprikkeling sturen ze informatie naar het centraal zenuwstelsel (CZS).

Vandaar zullen de hersenen een zo adequaat mogelijk antwoord sturen naar het autonoom zenuwstelsel (AZS). Zie hiervoor de beschrijving onder het desbetreffende hoofdstuk.

 

 

Bij elk ziektebeeld horen blokkades op specifieke plaatsen.MNIT_NA

Het hoofddoel van een behandeling via de MNITherapy is het bekomen van een goed werkende, mobiele en symmetrische structuur.

De scheef staande lichaamsassen worden zo goed mogelijk gecorrigeerd, met

  1. een bekken dat mooi horizontaal staat én gedeblokkeerd,
  2. een gelijke beenlengte,
  3. een relatief rechte maar vooral gedeblokkeerde én beweeglijke wervelkolom tot en met de 1ste nekwervel.

De technieken die wij daar voor gebruiken zijn in de eerste plaats manuele correctie en manipulatietechnieken. Deze technieken zijn eigen aan de therapie en aangepast aan de leeftijd en bewegingsmogelijkheid van onze patiënten.

Het is logisch dat de behandeling van een kind anders zal verlopen dan de behandeling van een bejaarde patiënt.

Doordat we mensen behandelen vraagt elke patiënt de individuele aandacht: elke patiënt wordt individueel onderzocht en behandeld. Indien nodig worden technieken gewijzigd of toegevoegd. Daarom is het zo belangrijk dat u te rade gaat bij specifiek geschoolde MNITherapeut.

De jongst behandelde patiënt in onze praktijk was 4 dagen oud, de oudste in de 80.

De technieken zijn niet hard maar wel doorgedreven. Immers: indien het gewricht niet beweeglijk is moet dit gecorrigeerd worden, liefst zo snel mogelijk.

Dit gaat echter niet ten koste van uw comfort. We doen er alles aan om de handelingen zo vlot mogelijk uit te voeren. U krijgt van ons ook de nodige uitleg alvorens uw behandeling start.

 

Wat is het krakend geluid?

Bij het uitvoeren van onze technieken hoort de patiënt wel eens een “krakend” geluid. Dit is een normaal fysiologisch fenomeen en wordt veroorzaakt door het ontsnappen van opgelost gas (vooral stikstof) dat zich bevindt in de smeerstof van het gewricht in kwestie. De gewrichtsruimte wordt groter waardoor de opgeloste gassen zich tot belletjes vormen. Deze gasbellen knallen open, hierdoor ontstaat het specifiek “krakende” geluid. Hoe jonger de patiënt, hoe vaker dit geluid voorkomt. Immers, hoe jonger het lichaam, hoe meer smeerstof er nog aanwezig is. (filmpje)

 

MNIT_behandeling_behandeling2 MNIT_behandeling_behandeling3 MNIT_behandeling_behandeling4 MNIT_behandeling_behandeling1

 

 

Frequentie

Astma, eczeem, allergie, hooikoorts, kunnen aldus snel verholpen worden, zelfs definitief. Dit kan soms zelfs in een paar behandelingen.

Afhankelijk van de ernst en duurtijd van uw klachten, uw ergonomie of voeding, kan het behandelingstraject langer duren. Soms vraagt het tijd om een balans te creëren in het zenuwstelsel. Dan dienen we een aantal keer per jaar de behandeling uit te voeren.

De behandelingen en de frequentie spreekt u af met de MNITherapeut. Praktisch bestaat de MNTherapy  uit 4 sessies die kort na elkaar volgen. Indien nodig wordt er een vervolgbehandeling ingepland. Afhankelijk van de evolutie, leeftijd, vlotheid in behandelen, … volstaan vaak maar enkele behandelingen. Echter bij de behandeling van psoriasis dient men te rekenen op een langere behandelperiode.

Net zoals veel technieken in de klassieke geneeskunst is de therapie gestoeld op Experience Based Medicine.

Dit wil zeggen, dat we keer op keer dezelfde resultaten zien bij het uitvoeren van de technieken. Ook onze patiënten komen dit vertellen. Ze zijn vaak voor het eerst in jaren van hun medicatie verlost. Op deze manier erkennen ze de therapie.

In geen enkel geval zijn we een “alternatieve geneeskunde”. We zijn wél een alternatief voor bepaalde medicijnen, die helaas niet genezend zijn, maar enkel comfort bezorgen en bovendien moeten onderhouden worden.

Omdat we God de vader niet zijn en ook onze beperkingen hebben zijn we niet in staat om iedereen te helpen. Wij staan echter steeds met aanvullend advies klaar om patiënten die niet of onvoldoende geholpen kunnen worden door te verwijzen naar andere specialismen omdat een bredere multidisciplinaire kijk op het ziektebeeld dan absoluut noodzakelijk is.

Wij zijn steeds bereid om in een dialoog met de reguliere geneeskunst een opbouwende samenwerking te verkrijgen, met als één doel: het comfort van U als patiënt.

 

  • 2. Ergonomie / Preventie

Ergonomie is belangrijk om ervoor te zorgen dat de losgemaakte structuren ook  los blijven.

Wij zullen u uitleggen waar u op dient te letten om te voorkomen dat uw structuur terug vast komt te zitten. Indien dit toch gebeurt kunnen de klachten terugkomen en blijft u eindeloos in behandeling. Dit is niet de bedoeling.

MNITherapeuten staan voor een sterk therapeutisch systeem dat werkt. Maar hierbij dient u ook de ergonomie in acht te nemen. Meer details kan u lezen op onze specifieke pagina over ergonomie.

 

  • 3. Voedingscorrecties en controle / Behandeling van surinfecties

Voedingscorrecties kunnen zéér belangrijk zijn bij de behandeling van ernstige huidziekten.

De MNITherapeut zal u indien nodig adviseren. Hoe meer uw lichaam bepaalde toxische stoffen elimineert hoe beter bepaalde organen zullen werken en hoe sneller bepaalde ziektebeelden kunnen genezen.

 

Om snellere en betere resultaten te hebben adviseren we soms het gebruik van ontsmettende zalven ingeval van aanhoudende huidinfecties.

Deze surinfecties ontstaan vaak door regelmatig krabben aan bv eczeemplekken. In de longen kunnen surinfecties ontstaan door langdurig gebruik van inhalatoren op basis van corticosteroïden, …

Soms kunnen we het nodig achten om u terug te sturen naar uw behandelend arts voor bijkomende informatie omtrent bacteriële-of schimmelinfecties van huid of longen.

Deze infecties dienen door de arts behandeld te worden met aangepaste medicatie. Meer uitleg kan u lezen op de pagina over surinfecties.

 

← het autonoom zenuwstelsel 

→ ergonomie/preventie

 

image showing crack

What happens to our joints when we “crack” them and is it bad?

Hieronder vindt u een video over, wat er gebeurt als we onze vingers of andere gewrichten manipuleren of “kraken”, …

MRI-scan directly shows result of lower back manipulation.

Er werd onderzoek gedaan naar het rechtstreeks effect van een manipulatie van de lage rug bij ongeveer honderd patiënten …

baby tillen

Spinal manipulation is effective in relieving infantile colic.

Er werd door het Center for Biomechanics, Odense University, Denmark, een onderzoek naar kolieken bij huilbaby’s …