Astma, algemene bepaling

Astma is een aandoening van de luchtwegen die gekenmerkt wordt door een gevoel van kortademigheid met daarbij het verminderd- of onvermogen om uit te ademen, een drukkend gevoel op de borstkas en vaak gepaard gaande met hoestbuien.image showing astma

Dit wordt veroorzaakt door het samentrekken van spiertjes in de wand van de luchtwegen, voornamelijk in de luchtpijptakken (bronchiën)

 

 

 

 

Het slijmvlies, dat de binnenkant van de luchtwegen bekleedt, zwelt op en produceert meer slijm. Daardoor treedt er een vernauwing op van de luchtwegen. Het resultaat daarvan is dat er klachten kunnen ontstaan zoals hoesten, een piepende, fluitende ademhaling, en meestal ook kortademigheid.

De vernauwing van de luchtwegen is nog omkeerbaar. Daardoor hoeft een astma patiënt niet steeds klachten te hebben en kunnen er periodes zijn waarin de ademhaling perfect functioneert.

 

Astma kan uitgelokt worden door allergische en niet-allergische prikkels.

Maar, niet alle astmapatiënten zijn overgevoelig voor allergenen zoals pollen, huisstofmijt, huisdieren, …

Bijna alle astmapatiënten reageren wel op een aantal niet-allergische, prikkelende stoffen zoals mist, koude lucht, tabaksrook, uitlaatgassen…

Ook inspanningen en stress kunnen soms klachten uitlokken. In feite zijn er duizenden mogelijke uitlokkende stoffen en combinaties. Het is onmogelijk om je tegen al deze stoffen te beschermen of om ze te vermijden. Een goed functionerend immuunsysteem doet dat vanzelf.

Astma komt in alle leeftijdscategorieën voor. In Westerse geïndustrialiseerde landen treft deze ziekte gemiddeld 10% van de bevolking. Zeer ernstige gevallen kunnen dodelijk zijn, alhoewel dit niet zo vaak voorkomt (46 gevallen per jaar in België; 78 in Nederland)

 

image showing astma

 

→ soorten astma

 

image showing crack

What happens to our joints when we “crack” them and is it bad?

Hieronder vindt u een video over, wat er gebeurt als we onze vingers of andere gewrichten manipuleren of “kraken”, …

MRI-scan directly shows result of lower back manipulation.

Er werd onderzoek gedaan naar het rechtstreeks effect van een manipulatie van de lage rug bij ongeveer honderd patiënten …

baby tillen

Spinal manipulation is effective in relieving infantile colic.

Er werd door het Center for Biomechanics, Odense University, Denmark, een onderzoek naar kolieken bij huilbaby’s …