Soorten astma volgens de MNITherapy

Sommige auteurs maken een onderscheid tussen een echte en een valse astma. De MNITherapy herkent de volgende soorten astma:

 

image shows soorten astma

  • 1. Uitademingsprobleem = onderste luchtwegen.

Door een kramp van de bronchiën blijft de lucht voor een deel gevangen in de longblaasjes. Hierdoor kan er niet meer volledig uitgeademd worden. Dit resulteert in een versnelde oppervlakkige ademhaling. In erge gevallen ziet men kortademige patiënten met een opgezette borstkas die gefixeerd blijft in deze inademingsstand. Vaak hoort men ook een piepend geluid en ontstaat er een slijmerige hoest

 

 

 

 

  • 2. Inademingsprobleem = bovenste luchtwegen

astma asthme asthma allergie allergy mnit 10-1

Door een spasme van de luchtpijp in de keel (pharynx) krijgt de patiënt het moeilijker om in te ademen.

Dikwijls gaat dit gepaard met een piepend geluid, droge , blaffende hoest, verstopte neus, allergie, …

 

 

 

  • 3. Combinatie van beiden

Hoe erger de blokkades, hoe meer zenuw(over)prikkeling naar alle regionen van het ademhalingssysteem en hoe slechter een patiënt zal ademen (soms, maar gelukkig minder frequent, met fatale gevolgen).

 

← algemene bepaling van astma

→ astma, visie van de MNITherapy

image showing crack

What happens to our joints when we “crack” them and is it bad?

Hieronder vindt u een video over, wat er gebeurt als we onze vingers of andere gewrichten manipuleren of “kraken”, …

MRI-scan directly shows result of lower back manipulation.

Er werd onderzoek gedaan naar het rechtstreeks effect van een manipulatie van de lage rug bij ongeveer honderd patiënten …

baby tillen

Spinal manipulation is effective in relieving infantile colic.

Er werd door het Center for Biomechanics, Odense University, Denmark, een onderzoek naar kolieken bij huilbaby’s …